Home

Å konsentrere seg...

Juni 2007

HjerneHar du lagt merke til hvor vanskelig det av og til kan være å få konsentrert seg? Kanskje på grunn av støyende omgivelser, noen som forstyrrer deg eller fordi du tenker på flere ting samtidig?

Vår tid er preget av at vi utsettes for en nesten konstant strøm av informasjon og store mengder syns- og hørselsinntrykk som forstyrrer og distraherer. Telefoner som ringer, tekstmeldinger som plinger og reklamebudskap som blinker. TV, radio, trafikkstøy, andre menneskers samtaler eller naboens gressklipper...

Vi har tilgang til en rekke tekniske hjelpemidler som forenkler både kommunikasjon og informasjonsutveksling, og dette har gjort oss mye mer effektive enn tidligere generasjoner, men hva bruker vi egentlig denne effektiviseringsgevinsten til? Mange har erfart at mer effektive hjelpemidler også har medført en vesentlig økning i den totale informasjonsmengden, og dermed bruker vi også mer tid på å sortere ut overflødig og irrelevant informasjon.

Det er ikke alltid så enkelt å «skru av» den informasjonen vi ikke ønsker eller ikke har behov for, og mange har opplevd det som kalles information overload og interruption overload. Hvordan påvirker dette oss?

Mye tyder på at vi – som et ledd i et forsøk på å bli enda mer effektive – har vent oss til å gjøre flere ting på en gang. Vi snakker i telefonen mens vi kjører bil, vi leser avisen mens vi ser på TV, vi spiser mens vi jobber, vi hører på radio mens vi går tur osv. Neppe direkte skadelig, men det er grunn til å anta at det gjør noe med konsentrasjonsevnen vår. Kanskje mister vi også noe av viljen til fordypning og evnen til å fokusere på det vi holder på med der og da.

Sannsynligvis reduserer det også vår evne til å slappe av og gleden ved å oppleve stillhet. Å absorbere alle de usynlige og lydløse inntrykkene vi får på vanlige hverdager, på reiser, ved store naturopplevelser o.l. krever en viss fokus og tilstedeværelse, men dessverre er det mange som går glipp av dette fordi de er vant til at det alltid må «skje noe» og at de hele tiden må være i aktivitet. For mange skjer dette helt ubevisst og uten at de innser det selv.

Å ha evnen til å bearbeide store mengder informasjon og å kunne ha flere tanker i hodet på en gang er imidlertid ikke nødvendigvis noe negativt. I mange sammenhenger er jo dette tvert i mot både nyttige og nødvendige egenskaper. Spesielt evnen til å kunne se en sak fra flere sider og viljen til å sette seg inn i andre menneskers resonnementer og reaksjonsmønstre, kan være veldig verdifullt og klargjørende. Jane Alther har sagt at «et menneskes intelligens vises ved hvor mange motstridende synspunkter det kan ha om samme emne på samme tid», og det er veldig godt sagt. Personlig skulle jeg ønske at flere av våre politikere kunne vise litt oftere at de faktisk også har denne egenskapen. :-)

Mange ulykker og feilsituasjoner oppstår jo for øvrig på grunn av stress, distraksjoner og manglende konsentrasjon. Å ta vare på og videreutvikle egen konsentrasjonsevne kan derfor være livsviktig på mer enn én måte...

Aftenpostens Jan E. Hansen har skrevet en veldig interessant artikkel om dette. Her er noen utdrag:

Les mer