Home

Biblioteker | Bokhandlere | Forfattere | Forlag | Oppslagsverk | Poesi | Sitater

Literature

Tree Tree Tree

«Å samtale med lærde venner er som å lese en betydningsfull bok,
å snakke med en romantisk venn som å lese god prosa eller poesi,
med en oppriktig venn som å lese klassikerne
og med en humoristisk venn som å lese en fantastisk roman.»
(Chang Chao)

Oppslagsverk [encyclopedias]

Biblioteker [libraries]

Bokhandlere/bokklubber [book stores/book clubs]

Diverse

Forlag [publishers]

Forfattere [authors]

Poesi [poetry]

Sitater [quotations]