Home

Organizations

Mother and child Pollution Seal

 HELGETIPS: Framtiden i våre hender | Kreftforeningen | Dyrevernalliansen


«Verden vil ikke leve i harmoni så lenge to tredjedeler av dens innbyggere finner det vanskelig å leve overhodet.» (U Thant)

Humanitært arbeid [Human aid/rights]
Miljøvern [Protection of the environment]
Dyrs rettigheter [Animal rights]