Home

By og gate, buss og trikk - 24 Oslofilmer fra 1948-1958

Oslofilmene: By og gate, buss og trikk

September 2005

Det er noe underlig fascinerende ved de gamle filmavisene og filmer som viser dagliglivet i Norge i vår nære fortid. En tid som for mange var preget av hardt arbeid, trang økonomi, boligproblemer og den kalde krigen, men samtidig en tid preget av samhold, sosiale reformer, optimisme og fremtidshåp.

For meg som er født og oppvokst i Oslo og selv har opplevd hvordan byen har forandret seg fra år til år, er det spesielt interessant å se filmklipp fra 50-, 60- og 70-tallet som viser byen slik den var. Mye har blitt bedre, men mye har dessverre også gått tapt, og underveis har byen mistet mye av sin opprinnelige sjarm.

By og gate, buss og trikk

Nå har du mulighet til å skru tiden tilbake og oppleve livet i hovedstaden slik det fortonet seg for bare noen tiår siden. Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv har restaurert drøyt 160 av de såkalte «Oslofilmene» og utgir nå 24 av dem på en DVD med tittelen «By og gate, buss og trikk – 24 Oslofilmer fra 1948-1958».

Filmene er et fascinerende dokument om livet i etterkrigstidens Oslo, og de gir et godt tidsbilde av hovedstaden – både ved at de viser hvordan byen så ut og hvordan den utviklet seg i denne perioden. Samtidig formidler filmene fremtidsoptimismen og fellesskapsånden fra 1950-tallet.

Kjell Billing ved Norsk filminstitutt tror filmene kan interessere langt flere enn historikere: «De har temmelig høy sjarmfaktor, disse filmene. Mange av dem er tydelig preget av 50-tallets filmspråk, og de gir noen fine tidsbilder fra hovedstaden i tiårene etter krigen. Bare gjensynet med femtiåras klesstil er en sann fornøyelse – folk gikk jo med lagerfrakk og slips!»

Relatert informasjon