Home

Radio & TV
Discovery Channel

«Det er ikke sant at jeg ikke hadde noe på. Jeg hadde radioen på.» (Marilyn Monroe)