Teltleir på Setermoen. Bildet er tatt på repetisjonsøvelse i Nord-Norge i mars 1986. Foto: Helge Øverås
Teltleir på Setermoen. Bildet er tatt på repetisjonsøvelse i Nord-Norge i mars 1986. Foto: Helge Øverås