Home
 

Quotation of the month

Månedens sitat


2019 November   «A person who feels appreciated will always do more than what is expected.» (Ukjent)
  Oktober   «Den forfatter som gir deg mest er ikke han som forteller deg noe du ikke visste før, men han som gir uttrykk for en sannhet som har gjæret i deg uten å finne klar form.» (Oswald Chambers)
  September   «De menneskene som tenker minst er ofte også de som er mest avgjort sikre i sine meninger og raskest med å forme – eller ville forme – opinion.» (Ukjent)
  August   «You know what's really good for the soul? Getting out there and forcing yourself to be alone. There's a huge difference between loneliness and solitude.» (Tom Hanks)
  Juli   «Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes: Først latterliggjøres den, så motarbeides den og så anses den som selvsagt.» (Arthur Schopenhauer)
  Juni   «Have compassion for everyone you meet – even if they don't want it...» (Miller Williams)
  Mai   «Love inspires you to become a patient person. When you choose to be patient, you respond in a positive way to a negative situation...» (Stephen Kendrick)
  April   «We are so obsessed with doing that we have no time and no imagination left for being...» (Thomas Merton)
  Mars   «Alle som gjør noe for andre, gjør også noe for seg selv...» (Seneca)
  Februar   «Vi lever i en tid hvor de overflødige ideer flyter over og hvor de nødvendige ikke finnes.» (Joseph Joubert)
  Januar   «Selv om mennesker kan være egoistiske, grådige og aggressive, er ikke dette deres grunnleggende egenskaper...» (Abraham Maslow)
2018 Desember   «Don't believe everything you think.» (Ukjent)
  November   «Verden er stappfull av mennesker som skaper konflikter. Hvis det dukker opp en person som bevisst forsøker å unngå konflikt for å løse et problem, så skal vi ta godt vare på ham eller henne...» (Thorvald Stoltenberg)
  Oktober   «The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some it's a Broadway spotlight; for others, a lamplit desk.» (Susan Cain)
  September   «Det er, når motgangen rammer oss, en god trøst at vi så ofte bedømmer situasjonene i livet feil...» (John Agerberg)
  August   «Part of the happiness of life consists not in fighting battles, but in avoiding them. A masterly retreat is in itself a victory.» (Norman Vincent Peale)
  Juli   «Det viktigste ved all kommunikasjon er å høre det som ikke blir sagt.» (Peter Drucker)
  Juni   «Never think that what you have to offer is insignificant. There will always be someone out there who needs what you have to give.» (Ukjent)
  Mai   «Verden vil ikke leve i harmoni så lenge to tredjedeler av dens innbyggere finner det vanskelig å leve overhodet.» (U Thant)
  April   «For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened...» (Stephen Hawking)
  Mars   «Tiden er den mest verdifulle gullmynten i livet ditt...» (Carl Sandburg)
  Februar   «Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance.» (Cheryl Richardson)
  Januar   «Don't let yesterday use up too much of today.» (Will Rogers)
2017 Desember   «The things you take for granted, someone else is praying for. Be thankful.» (Ukjent)
  November   «Et stille og beskjedent liv gir mer glede enn streben etter suksess forbundet med konstant uro.» (Albert Einstein)
  Oktober   «Music is probably the only real magic I have encountered in my life...» (Tom Petty)
  September   «Enten må vi følge vår samvittighet eller så forfølger den oss.» (Georg Wulff)
  August   «People may not remember exactly what you did or what you said, but they will always remember how you made them feel.» (Carl W. Buehner)
  Juli   «Sorg tar alltid tid. Den er en langsom flod, men det er mulig å ferdes på den i riktig retning, og før eller senere kommer man ut til havet.» (Håkan Nesser)
  Juni   «Vanskeligheter kan bli dører som åpner seg for oss.» (E. Stanley Jones)
  Mai   «Det er flere gode enn dårlige mennesker her i verden. Det er bare det at de dårlige lager mer støy enn de gode.» (Ukjent)
  April   «Spend your free time the way you like, not the way you think you're supposed to.» (Susan Cain)
  Mars   «Håp er lidenskap for det mulige.» (Søren Kierkegaard)
  Februar   «The reality is that you will grieve forever. You will not get over the loss of a loved one – you will learn to live with it...» (Elisabeth Kübler-Ross)
  Januar   «People were created to be loved, things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used.» (John Green)
2016 Desember   «Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.» (Dr. Seuss)
  November   «You are the result of 4 billion years of evolutionary success. Act like it.» (Ukjent)
  Oktober   «Ingen er bare det du ser.» (Ukjent)
  September   «De aller viktigste tingene i livene våre skjer som oftest når vi ikke er klar over det.» (C.S. Lewis)
  August   «Man sier at vi er bedre utdannet enn våre foreldres generasjon. Det de mener er at vi har gått lenger på skolen. Det er ikke det samme.» (Douglas Yates)
  Juli   «When you say 'Yes' to others, make sure you are not saying 'No' to yourself.» (Paulo Coelho)
  Juni   «The secret of happiness is this: Let your interests be as wide as possible, and let your reactions to the things and persons that interest you be as far as possible friendly rather than hostile.» (Bertrand Russell)
  Mai   «Learn history. Take responsibility for history. Recognise that sometimes things take a long time to change...» (Winona LaDuke)
  April   «Words have special powers...» (A.D. Williams)
  Mars   «Instead of putting others in their place, try putting yourself in their place.» (Ukjent)
  Februar   «The influence of each human being on others in this life is a kind of immortality.» (John Quincy Adams)
  Januar   «You are never too old to set another goal or to dream a new dream.» (C. S. Lewis)
2015 Desember   «Godt at det er så mange ting man kan klare seg uten.» (Sokrates)
  November   «Man's greatest actions are performed in minor struggles...» (Victor Hugo)
  Oktober   «When we recall the past, we usually find that it is the simplest things – not the great occasions – that in retrospect give off the greatest glow of happiness.» (Bob Hope)
  September   «Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til.» (Alice Walker)
  August   «Don't let schooling interfere with your education.» (Mark Twain)
  Juli   «Watch out for music. It should come with a health warning...» (Peter Gabriel)
  Juni   «The art of being wise is the art of knowing what to overlook.» (William James)
  Mai   «Equality is the result of human organization. We are not born equal.» (Hannah Arendt)
  April   «Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.» (Booker T. Washington)
  Mars   «Do not spoil what you have by desiring what you have not, but remember that what you now have was once among the things you only hoped for.» (Epicurus)
  Februar   «Empathy is when you can put yourself in another person's place...» (Ukjent)
  Januar   «Even if it's a little thing, do something for those who need help, something for which you get no pay, but the privilege of doing it.» (Albert Schweitzer)
2014 Desember   «The effects of kindness are not always seen immediately...» (Dan Kelly)
  November   «Mycket beror av hur mycket man begär av livet och hur mycket man kan avstå.» (Harry Martinson)
  Oktober   «Kindness is more than deeds. It is an attitude, an expression, a look, a touch. It is anything that lifts another person.» (C. Neil Strait)
  September   «Jo mindre et menneske er, desto større er ønsket om makt over andre.» (Simon Flem Devold)
  August   «You are in the process of being indoctrinated...» (Doris Lessing)
  Juli   «Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.» (Gustave Flaubert)
  Juni   «We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us.» (Winston Churchill)
  Mai   «Nettet ble bygget som et samfunnshus, og så har det blitt et kjøpesenter fullt av lysreklame...» (Håkon Wium Lie)
  April   «Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør...» (Astrid Lindgren)
  Mars   «When someone comes along who genuinely thanks us, we will follow that person a very long way.» (Alan Loy McGinnis)
  Februar   «Sometimes, it's not the song that makes you emotional...» (Author unknown)
  Januar   «Lykke er noe som vokser ut innenfra...» (Ole Paus)
2013 Desember   «Doubt grows with knowledge.» (Johann Wolfgang von Goethe)
  November   «We are like tenant farmers chopping down the fence around our house for fuel...» (Thomas Edison)
  Oktober   «If at first you don't succeed, redefine success.» (Holly Van Driel)
  September   «A politician thinks about the next election. A statesman thinks about the next generation.» (James Freeman Clarke)
  August   «The purpose of education is to replace an empty mind with an open one.» (Malcolm Forbes)
  Juli   «Acquire the courage to believe in yourself...» (Ching Ning Chu)
  Juni   «The problem with doing something right the first time is that no one knows how difficult it was.» (Author unknown)
  Mai   «The most learned are often the most narrow-minded.» (William Hazlitt)
  April   «De fleste av livets skygger skyldes at vi selv står i veien for vårt eget solskinn.» (Ralph Waldo Emerson)
  Mars   «It's a fact – everyone is ignorant in some way or another...» (Vera Nazarian)
  Februar   «Først når det siste treet er kuttet ned...» (Indiansk ordtak)
  Januar   «Sometimes the wrong choices bring us to the right places.» (Author unknown)
2012 Desember   «In our world of big names, curiously, our true heroes tend to be anonymous...» (Daniel J. Boorstin)
  November   «Even a happy life cannot be without a measure of darkness...» (Carl Jung)
  Oktober   «One of the painful things about our time...» (Bertrand Russell)
  September   «When people are asked to remember a person who meant a lot to them in life...» (Author unknown)
  August   «Med stor tvil kommer stor forståelse. Med liten tvil kommer liten forståelse.» (Kinesisk ordtak)
  Juli   «Det mest avgjørende som skjedde for oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss...» (Johannes Møllehave)
  Juni   «Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness.» (Seneca)
  Mai   «As long as people and the planet are being exploited...» (Ocean Robbins)
  April   «Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around...» (Bob Marley)
  Mars   «You can easily judge the character of others by how they treat those who can do nothing for them or to them.» (Malcolm Forbes)
  Februar   «Every person you have ever met, every person you will pass in the street today, is going to die...» (Sam Harris)
  Januar   «Husk at for hver time som går, er det en mindre igjen.» (Johan Bojer)
2011 Desember   «Being happy doesn't mean everything is perfect. It just means you've decided to see beyond the imperfections.» (Buddhist teaching)
  November   «Humanity - the most intelligent species on the planet...» (David Bayliss)
  Oktober   «Når jeg snakker med noen og blir i fyr og flamme over en eller annen sak...» (Paulo Coelho)
  September   «Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form...» (Iben Sandemose)
  August   «Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker...» (Alf Henrikson)
  Juli   «A mother is the truest friend we have...» (Washington Irving)
  Juni   «Det bør være fast post i aftenbønnene at vi har vært utrolig heldige....» (Jan Egeland)
  Mai   «The labor movement was the principal force that transformed misery and despair into hope and progress...» (Martin Luther King Jr.)
  April   «It is from numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped...» (Robert F. Kennedy)
  Mars   «If you look deeply into the palm of your hand...» (Thich Nhat Hanh)
  Februar   «Fighting for the welfare of our wild animals...» (Brian May)
  Januar   «There is no satisfaction that can compare ...» (Ella Wheeler Wilcox)
2010 Desember   «By the time the average person finishes college...» (Roger von Oech)
  November   «I had looked for happiness in fast living, but it was not there...» (Andrew Young)
  Oktober   «Noe av det nyttigste i den tidlige delen av mitt liv, var at vi ikke var rike.» (James Lovelock)
  September   «All are significant...» (Joann C. Jones)
  August   «I began to think about how many people were involved in the making of my shirt...» (Howard Cutler)
  Juli   «Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The trouble-makers... (Jack Kerouac)
  Juni   «We have arranged a global civilization in which most crucial elements profoundly depend on science and technology...» (Carl Sagan)
  Mai   «The unity of those associated by mere authority, power or greed is ultimately weak and unstable...» (Taro Gold)
  April   «If success is not on your own terms...» (Anna Quindlen)
  Mars   «There is in each of us, no matter how humble, a capacity for love...» (Anonymous)
  Februar   «One of the luckiest things that can happen to you...» (Agatha Christie)
  Januar   «Verdens befolkning er i ferd med å tredobles på én menneskealder...» (Jan Egeland)
2009 Desember   «Before you speak, listen...» (William Arthur Ward)
  November   «It's always the small people who change things...» (Luc Besson)
  Oktober   «Treat the earth well...» (Ancient Indian proverb)
  September   «Det er altfor mange som snakker uten å si noe som helst.» (Ingeborg Moræus-Hanssen)
  August   «Jeg er veldig fascinert av hvor skjørt alt er...» (Karin Fossum)
  Juli   «Dere må glede dere over livet hver eneste dag...» (Marie Curie)
  Juni   An Old Cherokee describes an experience going on inside himself...
  Mai   «Of all those people who went before to prepare the way for us...» (Naomi Tutu)
  April   «Det er først når vi blir eldre at vi skjønner at barndommen har alt å si for hvordan voksenlivet blir.» (Morten Krogvold)
  Mars   «I have the audacity to believe...» (Martin Luther King Jr.)
  Februar   «The West won the world...» (Samuel P. Huntington)
  Januar   «Mens de andre løp i mål...» (Tonje Egedius)
2008 Desember   «Remember that not always getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.» (Tenzin Gyatso)
  November   «The people who make a difference are not the ones with the credentials...» (Max Lucado)
  Oktober   «There are things you do because they feel right...» (Brian Andreas)
  September   «The wars of the future may be fought just to run the machines that fight them.» (Michael Klare)
  August   «Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august.» (Janneken Øverland)
  Juli   «Sometimes what seems like surrender isn't surrender at all...» (Nicholas Evans)
  Juni   «Når verden går meg imot...» (Peter Christen Asbjørnsen)
  Mai   «Å gjøre rett kan i mange tilfeller være å tåle urett.» (Jon Johnson)
  April   «Jeg vet hvem jeg skal si takk for maten til...» (Roy Jacobsen)
  Mars   «Det blir ofte lagt for stor vekt på kravet om at individet skal vise stor tilpasningsevne...» (Tollak B. Sirnes)
  Februar   «Out of the best and most productive years of each man's life...» (David Lilienthal)
  Januar   «Troen på at materielle ting kan gi livet mening...» (Ole Kopreitan)
2007 Desember   «At the end of your life...» (Barbara Bush)
  November   «Med kritikk kan du oppnå noe, med oppmuntring mye mer.» (Ukjent)
  Oktober   «Enkelte øyeblikk er valgøyeblikk for hele livet.» (Bjørnstjerne Bjørnson)
  September   «The most beautiful people we have known...» (Elizabeth Kübler Ross)
  August   «No time for your health today; no health for your time tomorrow.» (Irish proverb)
  Juli   «One of the things that fascinates me most about life...» (Ukjent)
  Juni   «If we could reduce the world's population to a village of 100 people...» (Donella H. Meadows)
  Mai   «Det er to ting som er nødvendige i vår tid...» (E. Atkinson)
  April   «Myten om betydningen av å være selvstendig og sterk er farlig...» (Finn Skårderud)
  Mars   «Given the current state of agriculture in the world, it could feed 12 billion people with no problem...» (Jean Ziegler)
  Februar   «I større hovedsteder tar det lengre tid å oppdage skillene. I Oslo kan du bare gå noen gater, og så oppdager du dem.» (Tove Nilsen)
  Januar   «The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities.» (Stephen Covey)
2006 Desember   «Happiness doesn't depend on what we have...» (William Dempster Hoard)
  November   «I dag bygger folk større hus til bilen enn det hele familien bodde i for hundre år siden.» (Svein Olav Hansen)
  Oktober   «It's not hard to make decisions when you know what your values are.» (Roy Disney)
  September   «Livet er så kort at de fleste bare får gjort det unødvendige...» (Ferdinand Finne)
  August   «There are times when it is hard to believe in the future...» (Ardis Whitman)
  Juli   «The right to do something does not mean that doing it is right.» (William Safire)
  Juni   «Å si det man mener er rett og viktig, selv om man vet man vil møte motbør og kritikk for det...» (Tone Bjørneboe)
  Mai   «In all the universe, in all time, you are the only you...» (Author unknown)
  April   «About all you can do in life is being who you are...» (Rita Mae Brown)
  Mars   «Mange arbeider så ivrig for sin livsaften...» (Markus M. Ronner)
  Februar   «Do not condemn the judgment of another...» (Dandemis)
  Januar   «I have come to the frightening conclusion...» (Johann Wolfgang von Goethe)
2005 Desember   «Det hender at vi plutselig får vite...» (Aksel Sandemose)
  November   «Keep a good heart...» (Joni Mitchell)
  Oktober   «Du skal elske deg selv litt mer enn du elsker andre...» (Poul Henningsen)
  September   «Look for the dream that keeps coming back. It is your destiny.» (Ukjent)
  August   «Cute is when your personality shines...» (Natalie Portman)
  Juli   «Man skal ikke undervurdere betydningen...» (Åse Sørensen)
  Juni   «There are many things in life...» (Ukjent)
  Mai   «Plan for world peace...» (George Carlin)
  April   «Jo eldre jeg blir...» (Germain G. Glidden)
  Mars   «Many persons have a wrong idea...» (Helen Keller)
  Februar   «Hvorfor må lindringen av lidelser...» (George Monbiot)
  Januar   «Du får ikke mer med deg...» (Rolf Stenersen)
2004 Desember   «The next time...» (Vadha Master Gene)
  November   «Det beste for et menneske...» (Ian Stevenson)
  Oktober   «Normal day...» (Mary Jean Iron)
  September   «Det finnes så mange...» (Ukjent)
  August   «I will smile...» (Og Mandino)
  Juli   «Fremskritt - hva er det?» (Knut Hamsun)
  Juni   «Kjærligheten blir berøvet...» (Jean-Jacques Rousseau)
  Mai   «We have these two ideas...» (Jorge Luis Borges)
  April   «There is a wonderful mythical law...» (Peyton Conway March)
  Mars   «How often...» (Norman Douglas)
  Februar   «Far var...» (Alexandre Dumas)
  Januar   «All agitasjon for krig...» (Arnulf Øverland)
2003 Desember   «Ludvigs aftenbønn» (Kjell Aukrust)
  November   «From the standpoint of daily life...» (Albert Einstein)
  Oktober   «Vid denna tid - för ungeför 3,8 miljarder år sedan...» (Lennart Grebelius)
  September   «Reflect upon your blessings...» (Charles Dickens)
  August   «Enjoy the little things...» (Robert Brault)
  Juli   «Too many people spend money they haven't earned...» (Will Rogers)
  Juni   «Most people are so busy knocking themselves out...» (Kathleen Winsor)
  Mai   «Å bli født i Norge...» (Erling Borgen)
  April   «You will find, as you look back upon your life...» (Henry Drummond)
  Mars   «In your association with others...» (Ukjent)
  Februar   «Know when to tune out...» (Ann Landers)
  Januar   «Om hundre år...» (Arne Næss)
2002 Desember   «What if you slept...» (Samuel Taylor Coleridge)
  November   «In science it often happens...» (Carl Sagan)
  Oktober   «To be nobody but yourself...» (E.E. Cummings)
  September   «Vår tid vet meget om egenkjærligheten...» (Ukjent)
  August   «No one can maintain more than three priorities...» (Elaine St. James)
  Juli   «It suddenly struck me...» (Neil Armstrong)
  Juni   «Om menneskelige egenskaper...» (Roald Dahl)
  Mai   «Sammenlign deg alltid...» (Julie Arenholt)
  April «Hva man aldri angrer...» (Ukjent)
Mars «Du vet aldri...» (Ukjent)
Februar «Because we don't know...» (Paul Bowles)
Januar «Tenk bare på hvor lykkelig...» (Ukjent)
2001 Desember «60 things...» (Author unknown)
November «Be kind...» (John Watson)
Oktober «Look at everything...» (Betty Smith)
September «Darkness cannot drive out darkness...» (Martin Luther King Jr)
August «Folk vi drømmer om...» (Leos Carax)
Juli «Often we allow ourselves...» (André Maurois)
Juni «A summary of the world...» (Forrest Felling)
Mai «If you woke up this morning...» (Author unknown)
April «Det er umulig å planlegge livet...» (Elizabeth Norberg-Schulz)
Mars «Halvparten av de feilene vi begår...» (John C Collins)
Februar «How far you go in life...» (George Washington Carver)
Januar «Symptoms of inner peace...» (Mildred Norman)
2000 Desember «Time you enjoy wasting...» (John Lennon)
November «Så en tanke...» (Charles Reade)
Oktober «Et menneskes intelligens...» (Jane Alther)
September «Autumn...» (Lin Yutang)
August «Mountain Dreamer speaks...» (Oriah Mountain Dreamer)
Juli «Instructions for life...» (Author unknown)
Juni «The longer I live...» (Charles Swindoll)
Mai «If a dog was your teacher...» (Author unknown)
April «Too often we underestimate...» (Leo Buscaglia)
Mars «Glem aldri at de gamle...» (Margaret Willour)
Februar «Most of my major disappointments...» (William Gaines)
Januar «A human being...» (Albert Einstein)
1999 Desember «Det finnes dem som gir...» (Kahlil Gibran)
November «It is not the strongest...» (Charles Darwin)
Oktober «The human mind...» (Albert Einstein)
September «The happiest people...» (William Lyon Phelps)
August «Når det siste mennesket...» (Laurens van der Post)
Juli «Blant de gledene vi kan oppleve...» (Bente Clod)
Juni «Når jeg ser jordens skjønnhet...» (Karin Nellemose)
Mai «The man who follows the crowd...» (Ukjent)
April «Medlidenhet...» (François de la Rochefoucauld)
Mars «Hvis vi ikke hadde noen vinter...» (Anne Bradstreet)
Februar «You have it easily in your power...» (Dale Carnegie)
Januar «Tiden...» (Graham Greene)
1998 Desember «De mest avgjørende begivenheter...» (J H Pestalozzi)
November «Det er omveiene...» (Nils Kjær)
Oktober «Å, hvor lyst får man ikke...» (Boris Pasternak)
September «Nothing is more moving...» (Robert Mallet)
August «Musikk gir universet sjel...» (Platon)
Juli «Den sanne oppdagelsesreise...» (Marcel Proust)
Juni «Jakt på kjærligheten...» (Engelsk ordspråk)
Mai «Lykke er...» (Helge Øverås)
April «Det er øyeblikk i vårt liv...» (William Wordsworth)
Mars «Hvis du hver dag gleder...» (Charley Willey)
Februar «Mennesker bygger for mange...» (Isaac Newton)
Januar «Istedenfor å sammenligne vår skjebne...» (Helen Keller)
1997 Desember «Det treet du ikke kan favne omkring...» (Lao Tze)
November «Life is what happens to you...» (John Lennon)
Oktober «Noen mennesker er som elver...» (Helge Øverås)
September «Eldre mennesker er som muséer...» (Jeanne Moreau)
August «Å tro at alt er oppdaget...» (Antoine-Marin Lemierre)
Juli «Om jeg vil lykkes...» (Søren Kierkegaard)
Juni «If a man does not keep pace...» (Henry David Thoreau)
Mai «Det er med menneskene som med stjernene...» (B Bjørnson)
April «Salige er uvirksomhetens timer...» (Egon Friedell)
Mars «The true measure of a man...» (Ann Landers)
Februar «Finn veien til deg selv...» (Albert Schweitzer)
Januar «Døm aldri et menneske...» (Indisk ordspråk)

«Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv.»

«I love quotations because it is a joy to find thoughts one might have, beautifully expressed with much authority by someone recognized wiser than oneself.»
(Marlene Dietrich)