Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Januar 2010

«Verdens befolkning er i ferd med å tredobles på én menneskealder (1960 - 2040) fra tre til ni milliarder. Antallet naturkatastrofer øker dramatisk fordi mange flere sårbare mennesker bor mer eksponert for mer ekstremvær. Samtidig vokser de sosiale ulikhetene: Da våre tippoldeforeldre levde i lutfattige Norge var avstanden mellom verdens rikeste og fattigste land én til tre. Nå, 180 år senere, er vi blant verdens absolutt rikeste land og hundre ganger mer velstående enn verdens fattigste nasjoner.

I en verden med flere demokratier og mer fred enn tidligere tiår er det flukten fra fattigdom som vil bli den største politiske, sosiale og moralske utfordringen i det tiåret vi nå innleder. Denne folkevandringen har forlengst startet. Hvert år siden Berlinmuren falt har mange flere blitt drept i forsøkene på å ta seg inn i Europa enn det samlede antallet som døde ved Muren i løpet av en generasjon med kald krig...»

Jan Egeland
(1957- )

Kilde: Utdrag av artikkelen «En ny folkevandringstid» – Aftenposten, 22.12.2009