Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Januar 2019

«Selv om mennesker kan være egoistiske, grådige og aggressive, er ikke dette deres grunnleggende egenskaper.
Under overflaten, i den menneskelige naturs psykologiske og biologiske kjerne, finner vi grunnleggende godhet og anstendighet.
Hvis folk fremstår som noe annet enn gode og anstendige, er det bare en reaksjon på påkjenninger og smerte
eller på at de ikke får tilfredsstilt grunnleggende menneskelige behov for trygghet, kjærlighet og selvrespekt.»

Abraham Maslow
(1908-1970)