Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Mars 2008

«Det blir ofte lagt for stor vekt på kravet om at individet skal vise stor tilpasningsevne. Alltid å tilpasse seg omgivelsene er ikke gunstig for den sjelelige sunnhet. Livskunsten består i å vite når vi bør resignere og tilpasse oss, og når vi bør ta opp en aktiv kamp mot hindringer i det ytre miljø. Selvutfoldelsen, selvrealiseringen er en mektig drivkraft hos mennesket, som hvis den blir holdt nede, kan føre til livslede og oppgitthet.»

Tollak B. Sirnes