Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Mars 2018

«Tiden er den mest verdifulle gullmynten i livet ditt. Den er det eneste du har, og bare du selv kan bestemme hvordan den skal brukes. Pass godt på at du ikke lar andre mennesker bruke den opp for deg.»

«Time is the most valuable coin in your life. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful that you do not let other people spend it for you.»

Carl Sandburg
(1878-1967)