Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Mars 2019

«Alle som gjør noe for andre, gjør også noe for seg selv. Jeg sikter nå ikke til det forholdet at den som har fått hjelp, er villig til å hjelpe, og at den som er blitt forsvart, vil gi sin beskyttelse. Jeg tenker heller ikke på at det gode eksemplet gjør en sirkelbevegelse og kommer tilbake til den som har satt det, på samme måte som et dårlig eksempel faller tilbake på opphavsmannen og på samme måte som ingen får noen medfølelse hvis han blir utsatt for krenkelser som han selv ved sine handlinger har vist er mulige. Nei, jeg sikter til at alle dyder har sin verdi i seg selv, siden de ikke blir praktisert med tanke på noen belønning: Det å ha gjort en god gjerning, er belønning nok.»

Seneca