Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Juni 2002

Roald Dahl om å være menneske

RD: Jeg tror at jeg vil sette godhet høyest av alle menneskelige egenskaper.
Jeg vil sette den høyere enn slikt som mot og tapperhet eller generøsitet eller hva som helst.

BS: Høyere enn en skarp hjerne?

RD: Ja visst, det å være skarp er blant de minst viktige tingene.
Du kan være et aldeles nydelig menneske uten å være skarp, absolutt nydelig.
Å være god – det dekker alt, slik jeg ser det. Hvis du er god, da er du slik du skal være.

Roald Dahl
(1916-1991)

(Fra et intervju med Brian Sibley, sendt på BBC i november 1988.)