Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Juli 1997

«Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne henne der hun er og begynne akkurat der. Den som ikke kan det, lurer seg selv når hun tror at hun kan hjelpe andre. For å hjelpe noen må jeg riktignok forstå mer enn hva han gjør, men først og fremst forstå det han forstår. Om jeg ikke kan det, så hjelper det ikke at jeg kan og vet mer. Vil jeg likevel vise hvor mye jeg kan, så kommer det av at jeg er forfengelig og hovmodig og egentlig vil bli beundret av den andre istedenfor å hjelpe ham. All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet overfor den jeg vil hjelpe, og dermed må jeg forstå at dette med å hjelpe ikke er å ville herske, men å ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjelpe noen.»

Søren Kierkegaard
(1813-1855)