Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
November 2017

«Et stille og beskjedent liv gir mer glede enn streben etter suksess forbundet med konstant uro.»

«A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness.»

Albert Einstein
(1879-1955)