Home
 

Til neste sitatTil forrige sitatMånedens sitat
Desember 2003


Ludvig

Ludvigs aftenbønn

Store altstyrende, takk for at jeg i dagens løp ikke er overkjørt, men fortsatt ved god helse.

Også takk for konglene på trærne som bærer frø. Pass på at smågrisene kommer velberget gjennom juleslaktinga.

Hold øye med innestengte burhøner, og påse at de slipper ut til jul, slik at de får rettet ut fjærne og strekt seg litt etter anstrengende verping.

Pass på Norges Bonde- og Småbrukarlag, så de ikke bruker sprøytevæske på alt som spirer og gror.

Hjelp husfruen, slik at hun finner igjen gryteklutene sine som hun har forlagt.

Også skulle jeg høre fra min husbond om Vår Herre kunne ta til seg en bestemt ligningssekretær litt tidligere enn planlagt.

Også til slutt, sørg så endelig for at herr Solan Gundersen som ligger innerst får seg fast arbeid.

Fra boka «Guttene på broen» (1983)

Kjell Aukrust
(1920-2002)